ข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ในหลวง ร 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงิน 20 ล้าน สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน

ในหลวง ร 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงิน 20 ล้าน สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน
วันที่ 18 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 (ศูนย์ ปภ.เขต 4)ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบ ฯ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 4 ผู้บริหารท่องถิ่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ใช้พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด เป็นสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 150 คน จาก 3 แห่ง ประกอบ ด้วย เทศบาตำบลบ้านกรูด องค์บริหารส่วนตำบลธงชัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 มีการฝึกอบรม 14 วิชา แบ่งเป็น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้จิตอาสาเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

นายเดชา เรื่องอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบ ฯ กล่าวว่า ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดประจวบฯฝั่งตะวันตะวันออกจะติดทะเล ตะวันตกมีภูเขาทำแนว โดยมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน ตั้งแต่อำเภอหัวหิน ถึงบางสะพานบางสะพานน้อย 222 กิโลเมตร ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกือบ 200 คน ผู้บาดเจ็บปีละหมื่นกว่าคน ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียจำนวนมาก อีกทั้งเมื่อพายุโซนร้อนที่เกิดจากทะเลจีนใต้มาลงอ่าวไทย แล้วก็เข้าสู่จังหวัดประจวบฯบ่อยครั้ง เช่นพายบุปลาบึก ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ เมื่อเวลาฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากที่จากเทือกเขาทางตะวันตก ที่ไหลลงมาเข้าท่วมบ้านประชาชน โดยเฉพาะอำเภอบางสะพานที่จะหนักกว่าทุกที่ จึงต้องจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของภัยพิบัติ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติตัวอย่างไร มีพื้นที่ไหนใช้ในการอพยพ และการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
“ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 20 ล้านบาท ให้สร้างศูนย์พักพิง ที่หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน เพื่อที่จะเป็นศูนย์อพยพสำหรับประชาชน หากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย “ นายเดชา กล่าว

เจริญ อาจประดิษฐ์-พิสิษฐ รื่นเกษม/ประจวบคีรีขันธ์