ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปช่วยชาวบ้าน

เชียงราย – ทหาร จาก มทบ.37 จัดโครงการทหารพันธุ์ดี นำผักปลอดสารพิษมาขายราคาถูก

เชียงราย – ทหาร จาก มทบ.37 จัดโครงการทหารพันธุ์ดี นำผักปลอดสารพิษมาขายราคาถูก

เมื่อ 9 มี.ค. 65 เวลา 09.00น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ได้อนุมัติให้โครงการทหารพันธุ์ดีฯ นำผักปลอดสาร และผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ จัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลการตอบรับจากประชาชน และกำลังพลเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย