ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีและ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์สตรีจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีและ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโครงการรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์สตรีจังหวัดจันทบุรี

เย็นวันนี้ ( 18 ส.ค.63 ) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี ปิด โครงการรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์สตรีจังหวัดจันทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพระคุณของแม่ ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นห้วงเวลาของ “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังแห่งความรักของแม่ ก่อให้เกิดสำนึกที่ดีของลูก เกิดการพัฒนาตนเอง การสร้างคุณงามความดี การกระทำตนเป็นบุคคลที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรสตรีและเยาวชนในห้วงเวลาของวันแม่แห่งชาติมาสร้างกระบวนการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

 

ทั้งนี้ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ต้นแบบ ประจำปี 2563 จำนวน 36 คน , มอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 15 รางวัล และมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 50 รางวัล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก