ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านยกย่องเชิดชูคนดีองค์กรงานสาธารณกุศล

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค “บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย” ภายในซอยสะพานตากสิน 23 เขตธนบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค “บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย” ภายในซอยสะพานตากสิน 23 เขตธนบุรี

ตามที่ได้เกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 63 ซึ่งเพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ภายหลังจากเกิดเหตุ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ นำข้าวต้ม พร้อมน้ำดื่มลงพื้นที่ออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในทันที รวมทั้งจัดทีมแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยในวันถัดไป

 

 

วันนี้ (วันพุธที่ 19 สิงหาคม 63 เวลา 09.30 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยคนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล รวมผู้ประสบภัยประมาณ 108 ครอบครัว 249 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 1,370,450 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ นำโดย ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ นางศิริพร โอภาสวงศ์ นางศิริวรรณ โอภาสวงศ์ และอาสาสมัครศิลปิน นำโดย นายปิยะวัฒน์
รัตนหรูวิจิตร ศิลปิน 11 นางสาวศศิสุกัลย์ สันต์สุขิตสกุล ศิลปิน 330 นางสาวอธิชา เทศขำ ศิลปิน 374 ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตธนบุรี สมาคมจีนต่างๆ มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม และ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ร่วมให้ความช่วยเหลือ ณ บริเวณวัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหหานคร

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก กทม.