ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประดับเครื่องหมายอินธนู ให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประดับเครื่องหมายอินธนู ให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
วันที่ 19 ส.ค. 2563 ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายอินธนู ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยมีข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 69 อัตรา ประกอบด้วย กศน. อำเภอแม่ระมาด จำนวน 12 อัตรา กศน.อำเภอท่าสองยาง จำนวน 48 อัตรา กศน.อำเภอพบพระ จำนวน 2 อัตรา และ กศน.อำเภออุ้มผาง จำนวน 7 อัตรา
นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก กล่าวว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรครูอาสาสมัคร กศน.ในพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จึงได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินธนูให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ซึ่งได้ผ่านการปฐมนิเทศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้ว
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ว่า การก้าวเข้ามาเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของทุกท่าน อาจจะเป็นข้าราชการรุ่นแรกของสำนักงาน กศน. ที่มาจากความประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเป็นกำลังใจให้กับครูผู้ช่วยทุกท่าน ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเป็นพลังของแผ่นดิน ในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รู้หนังสือ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ ตามพระประสงค์ต่อไป

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน