ข่าวพาดหัวจิตอาสา

กาญจนบุรี กำนันช่องสะเดา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันนำจิตอาสา ทำแนวกันไฟป่าและเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ.

กาญจนบุรี กำนันช่องสะเดา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันนำจิตอาสา ทำแนวกันไฟป่าและเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ.
นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ไฟป่า ม.5 บ้านแก่งปลากด และประชาชน ต.ช่องสะเดา ต.วังด้ง ร่วมเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อทำแนวป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งบริเวณรั้วไฟฟ้าแนวเขตป่าชุมชนบ้านหมอเฒ่า และปลูกป่าบริเวณโครงการสวนราชเสาวณีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

 

 

 


โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ไฟป่า และจิตอาสาพร้อมหน่วยงานของรัฐ กว่า 100 คนร่วมกันทำ
ที่ ม.2 บ้านหมอเฒ่า ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
เกษร เสมจันทร์