ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล มอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักปลัด

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล มอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 15 หมู่บ้านและวัดในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ตามแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ง อบต.ได้แจ้งสถานที่ทิ้งขยะอันตรายของแต่ละหมู่ และได้นัดหมายเก็บขยะอันตรายเหล่านี้ นำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก