ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 20 สิงหาคม 63 ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ,สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 750 คน และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ต้องขังที่ไร้ญาติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังที่ประพฤติดีและกำลังจะพ้นโทษคืนสู่สังคมต่อไป
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยขอให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ช่วยเป็นแกนกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพราะอาหารมื้อกลางวันถือเป็นมื้อสำคัญที่คนเราต้องใช้พลังงานกันมาก หากทุกคน มีความอิ่ม ไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปได้อีกทางหนึ่ง โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาดำเนินการโดยจัดตั้งเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งครอบครัว ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

เริ่มตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา ณ บริเวณชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน