ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

จันทบุรี – จัดกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และ กิจกรรม รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ กิจกรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า

จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และ กิจกรรม รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ กิจกรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า

 

เย็นวันนี้ ( 20 ส.ค.63 ) ที่ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และ กิจกรรม รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ กิจกรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า ประชาสัมพันธ์และยกระดับตลาดสด เป็น ตลาดสดติดดาว ที่มีมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการตลาดต้องชมเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ SMEs และประชาชนที่มีรายได้น้อย ตลาดต้องชม ตลาดเจริญสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเป็นตลาดสดที่เปิดขายสินค้าและอาหารสดในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน ตั้งอยู่ริมถนนพระยาตรังใกล้ตัวเมืองจันทบุรี เดินทางเข้า-ออกสะดวก และมีที่จอดรถกว้างขวางได้มาตรฐาน ภายในตลาดปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาดสะอ้าน

ช่วงบ่ายพ่อค้า-แม่ค้า จะทยอยนำสินค้าต่างๆที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลผลิตการเกษตรที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายโดยตรง อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ของทุกวัน ปัจจุบัน มีจำนวน 225 ร้านค้า บริหารจัดการโดย นางสาวกมลชนก สหายสุข ผู้จัดการตลาด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก