ข้าราชการไทยข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้าน

สมุทรปราการ – ทต.บางปู เดินรอยตามพ่อหลวง ร.9 สืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

สมุทรปราการ – ทต.บางปู เดินรอยตามพ่อหลวง ร.9 สืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลบางปู นำประชาชนในพื้นที่เดินรอยตามในหลวง ร.9 สืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ

 

โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในการเปิดโครงการในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมโครงการ

 


โดยศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบางปู เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่จะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ กว่า 12 ฐานการเรียนรู้ เช่น การทำปุ๋ยพืชสด การหมักจุลินทรีย์ อีเอ็ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาว ไร่ฟักทอง ไร่ข้าวโพด และผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นต้น บนหน้าที่ 17 ไร่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานศาสตร์ด้านการเกษตรต่างๆ ที่สามารถทำให้พื้นที่ที่มีความเค็มของดินที่อยู่ฝั่งทะเลกลับมาสามารถปลูกพืชผลต่างๆ ได้ และก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ