ช่วยชาวบ้านยกย่องเชิดชูคนดีองค์กรงานสาธารณกุศลอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

สุราษฎร์ฯโมเดล หน่วยกู้ภัยเออาร์พุมดวงสัมพันธ์ เปิดสอนเด็กประถม ในโครงการ ” เอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ภายในรถ “

เมื่อเวลา 09.00น. วันที่21สิงหาคม 2563 สมาชิกหน่วยกู้ภัยเออาร์พุมดวงสัมพันธ์ ( มูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี ) จำนวน7นาย พร้อมรถยนต์ 3 คัน จัดโครงการให้ความรู้เสริมทักษะกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกะเปาใต้ หมู่ที่ 4 ต.ท่าขนอน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย มีการสอน “เอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ภายในรถ”

โดยการสอนวิธีเอาตัวรอดและฝึกปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้มาสอนชนิดรายบุคคล เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ และตดจำหากเกิดสถานการณ์ที่ต้องติดค้างภายในรถ จากผู้ปกครองลืมเด็กแล้วล๊อครถ
สิ้นสุดโครงการในการสอนครั้งนี้ เด็กทุกคนสามารถปฎิบัติได้ตามการสอน และ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปิดตูรถออกมาเองได้100% ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้เด็กเพื่อให้เอาตัวรอดได้ และลดการสูญเสียได้อย่างดียิ่ง

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ทั่วไทยนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี รายงาน