ข้าราชการไทยข่าวทั่วไป

สมุทรปราการ – เกษตรสมุทรปราการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่3

สมุทรปราการ – เกษตรสมุทรปราการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ไม้เด่น ไม้ประดับ ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3 โดยมี นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมแถลงข่าว
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้รู้ถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด ซึ่งนอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้เด่นในจังหวัดสมุทรปราการ

การประกวดและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ อาทิ โกสน หมากผู้หมากเมีย และหมากแดง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรปราการ หลายล้านบาทต่อปี ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานเทอร์เรส ชั้น1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ