COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19วัคซีน

จังหวัดลพบุรี 250465 สาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนพร้อมรับเปิดเทอม

จังหวัดลพบุรี 250465 สาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนพร้อมรับเปิดเทอม

สำนักงานสาธารณสุขจัดบุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน อายุ 5 – 11 ปี ตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโควิด – 19 และเตรียมความพร้อมที่เปิดภาคเรียน
วันที่ 25 เม.ย. 2565 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้นำบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เข็มที่ 2 ให้แก่นักเรียนกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 250 คน โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดนักเรียนและคอยอำนายความสะดวก ขณะที่มีผู้ปกครองนักเรียนได้มาคอยสังเกตการณ์และรอรับบุตร หลานของตนเอง


ทั้งนี้ได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มมาฉีดให้กับนักเรียนในเข็มที่ 2 ซึ่งนักเรียนที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มหนึ่งไปแล้ว โดยบรรยากาศในฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และตัวนักเรียนในการที่จะมีการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนหน้านี้ นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ทางบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนด้วยเช่นกัน
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090