ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง

พิษณุโลก ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางข้าม/ทางม้าลาย (โปรดหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย) บนทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0401 ตอน กกไม้แดง-บ้านป่า กิโลเมตรที่ 230+200 บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง นายปริทัศน์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการแขวงฯทางหลวงที่ 2 (วังทอง) (ฝ่ายจัดกิจกรรม)

พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจทางหลวงพิษณุโลก ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูอาจาร์และนักเรียนโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก