ข่าวทั่วไป

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.นราธิวาสจัดโครงการ “ปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อ.เมือง นราธิวาส ระยะทางกว่า 6 กม.

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.นราธิวาสจัดโครงการ “ปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อ.เมือง นราธิวาส ระยะทางกว่า 6 กม.

วันที่ 22 ส.ค.63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสมาชิกครอบครัวมหาดไทย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

 

 


นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึง
ภาพรวมของการจัดโครงการ “ปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เพื่อจัดหารายได้ให้แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยในการนำไปดำเนินกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ และสาธารณกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบ
ทุนการศึกษา และการช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ต่อส่วนรวม เพื่อดำเนินกิกรรมครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย
ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่บ้านมหาดไทย กับหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ประมาณ 500 คน
โดยมีบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยหลัก สำนักงานเหล่ากาชาด
และบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวมหาดไทยที่ให้ความสนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม ร่วมปั่น
ยานตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเก็บ
แยกขยะบริเวณอุทยานฯโดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้เห็นและนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อขยายผล ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติสวยงามของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807