ข่าวทั่วไป

ศิลปินรุ่นใหญ่จัดคอนเสิร์ตรักและรำลึกถึง พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

ศิลปินรุ่นใหญ่จัดคอนเสิร์ตรักและรำลึกถึง พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม ด้านสังคม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 นี้ ศิลปินรุ่นใหญ่นำโดย ดร.วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ,ดร.ดาวใจ ไพจิตร,ศรวณี โพธิเทศ,อุมาพร บัวผึ้ง,พญพันทิวา สินรัชตานันท,วงจันทร์ ไพโรจน์ และ ศิลปินดาวค้างฟ้าครบทีม จัดคอนเสิร์ตรักและรำลึกถึง พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560 ขับร้องบทเพลงอมตะทรงคุณค่า เพื่อไว้อาลัยให้อาจารย์พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ บรรเลงโดยวงดนตรีพิมพ์ปฏิภาณ เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างหุ่นอาจารย์พิมพ์ปฏิภาณ ศิลปินแห่งชาติ ณ ดาวใจโอเปร่าเฮาส์ ปรีดีพนมยงค์ ซอย 14 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายบัตรราคา 2,000 บาท
ครูพิมพ์ปฏิภาณ เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน เพลงประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ยุคที่ 2 (ปี 2527) เป็นต้นมา จนถึง ปัจจุบัน เพลง ม.อ. ที่ท่านเป็นผู้เรียบเรียง มีทั้งหมดเกือบ 20 q1 อาทิเช่น ร่มศรีตรัง, ยังไม่ลืมศรีตรัง, พริ้วศรีตรัง, ทะเลสีบลู, แดนสรวง, ตามรอยพระยุคลบาท, ถิ่นศรีตรัง, น้องมาลัย, อาณาจักรศรีตรัง, ม.อ. ใต้ร่มพระบารมี และ จะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์ เป็นต้น

 


นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2498 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2501 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่โรงเรียนพณิชย์การธนบุรี ระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ฝึกการเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียน และได้หัดเรียนเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ “ปิคโคโล่” ต่อมาได้ร่วมบรรเลงกับวงแตรวงของโรงเรียน ขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ได้มีโอกาสเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้น จากครูผู้สอนจากวงดุริยางค์ ของกรมตำรวจ และอาจารย์สอนทางด้านดนตรีของโรงเรียนพณิชย์การพระนครด้วย

ในระหว่างที่ศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่างๆ และต่อมาได้สมัครเรียนด้านการเรียบเรียงเสียงประสานกับเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนดนตรี สยามกลการ ปทุมวัน รุ่นแรกอีกด้วย
พ.ศ.2505-2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ได้ร่วมเล่น แซกโซโฟน ในวงดนตรี TU.Band ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย และเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเล่นดนตรี แซกโซโฟน ด้วยเป็นผู้ที่มีใจร่าเริง แจ่มใสและมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ และสามารถพูดภาษามลายู (ยาวี) ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับคำร้อง เนื้อหาและความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากลและเลือกใช้เครื่องดนตรี ได้อย่างเหมาะสมสื่อถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างไพเราะ ผลงานประพันธ์ เช่น เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เป็นต้น นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สร้าง ห้องบันทึกเสียงเป็นที่ถ่ายทอด ให้ความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงให้แก่นักร้องและผู้ที่มาบันทึกเสียง ทั้งยังควบคุมการฝึกฝนร้องเพลงให้กับกลุ่มที่มาร้องเพลงประสานเสียงสร้างศิลปินลูกกรุงหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2560

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าว ภาคกลาง