COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก-การดำเนินงานตรวจคัดกรองเชิงรุกการติดเชื้อโควิด 19 และจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ATK จำนวน 50,000 ชุดให้กับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตรวจคัดกรองเชิงรุกการติดเชื้อโควิด 19 และจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด 19 ATK จำนวน 50,000 ชุดให้กับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยนายไกรสุข เพชระบูรณิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำไปใช้ในภารกิจการป้องกันและควบคุม ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทำให้ทราบผลที่รวดเร็ว และช่วยแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนได้เร็ว รวมถึงระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก