COVID-19ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19วัคซีน

พิษณุโลก-แจ้งให้ทราบ และเชิญชวนให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.วังพิกุล

พิษณุโลก วันที 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล และนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม กับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคลองเป็ด ชี้แจงข้อราชการ และแจ้งการดำเนินงานต่างๆของ อบต.ใหัทราบ และเชิญชวนให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.วังพิกุล ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 -12.00 น.

พร้อมเป็นตัวแทน ท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบกระบอกน้ำของที่ระลึกให้กับชาวบ้าน หมู่ 4 ด้วยธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก