ข่าวทั่วไป

นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี หวังลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน

นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี สร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี หวังลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม นายเสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วยพลังจิตอาสา คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 2” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนำนักศึกษาจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ลงพื้นที่ทำโป่งเทียม 6 จุด เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่ช้างป่ากว่า 300 ตัว ทำความสะอาดกระทะน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้ช้างป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติจำนวน 6 แอ่ง เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างป่า ลดการบุกรุกทำลายพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรรอบเขตอุทยานฯ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้สิบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 กรณีการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า “…ช้างป่าควรอยู่ป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือการสร้างอาหารให้ช้างป่าในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ และกระจาย” พระราชดำรัสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4