ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรม ครอบครัววิถีใหม่สู่สังคมเข้มแข็ง และความสุขอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องคอลเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทยและอำเภอวังทอง จำนวน 320 คนเพื่อให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการดูแลให้คำแนะนำครอบครัว ซึ่งนางพิรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลพร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรี และร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ด้วย ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก