ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

เขื่อนสิริกิติ์ นำทีมช่างไฟฟ้าเข้าตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ นำทีมช่างไฟฟ้าเข้าตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ นำทีมผู้ปฏิบัติงานสังกัดแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ และแผนกบำรุงรักษาทั่วไปเขื่อนสิริกิติ์ เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจประชาชน

และได้เข้าตรวจสอบ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ม.3 บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า ม.6 บ้านหนองย่ารำ ต.ร่วมจิต ม.4 บ้านนาต้นโพธิ์ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน