ข่าวทั่วไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่
วันนี้ ( 23 ส.ค.63 ) ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน สมาคมชาวสวนลำไย ตัวแทนเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ ทั้งนี้ทางสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จันทบุรี และ สมาคมชาวสวนลำไย จ.จันทบุรีได้ร้องขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร โดยต้องการให้รัฐบาล และ ศบค.ผ่อนปรน อนุญาตให้มีการนำเข้าแรงงานถูกกฎหมายเพื่อมารับจ้างเก็บลำไยนอกฤดูที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกร และสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่ารวมหลายล้านบาท จากผลผลิตรวมกว่า 3 แสนตัน ซึ่งเบื้องต้นทางสมาคมชาวสวนลำไยได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัดและทำหนังสือถึง รัฐบาล และ ศบค.เรื่องการผ่อนปรนนำเข้าแรงงานต่างด้าวช่วยเหลือภาคการเกษตรแล้ว รวมทั้งมีขั้นตอนมาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่จะนำเข้ามาตามมาตรการที่ราชการกำหนด มีการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการกักตัว State Quarantine และเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงถึงเรื่องการป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนในประเทศไทยร่วมมือกันเป็นอย่างดี หากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วพบว่าป่วยจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างได้ จึงต้องพิจารณาให้รอบครอบ และพร้อมที่จะนำข้อมูลนี้เข้าประชุมหารือในการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดระยอง

 


โอกาสนี้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบปัญหาเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ชายแดน และเตรียมหาแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมสอยดาว บ้านทับช้าง อ.สอยดาว พบปะพูดคุยกับสมาชิกเกษตรกร / ส่วนตอนเย็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปตรวจราชการ ติดตามความคืบหน้า และเยี่ยมชมให้กำลังใจ รับทราบปัญหา อุปสรรค ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาแหล่งน้ำทางด้านปศุสัตว์ และ การเกษตร ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดจันทบุรี ต.วังแซ้ม อ.มะขาม ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ และปลูกผลไม้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก