ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเศรษฐกิจแถลงข่าว

สมุทรปราการ-เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแถลงข่าวงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนายมนตรี เรื่องพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง และ นางบังอร กรุดภู่ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ร่วมแถลงข่าวงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ณ ดิจิทัสสแควร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรภายในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้


สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานการลดตันทุนการผลิต ด้วยการทำการเกษตรแบบประณีตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมซน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรพร้อมตัวอย่างด้านการเกษตร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง กว่า 80 ร้านค้า พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด มะม่วงน้ำปลาหวาน ผักปลอดสารพิษ อาหารทะเลสดๆ สมุนไพรและหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนั้น

ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรฟรี! เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสาธิต นำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ / กันต์ นุชนารถ