ข่าวทั่วไปเศรษฐกิจ

สระแก้ว- ยิ่งใหญ่อลังการ ” พิธีเปิด โชว์รูมบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด สาขาเขาฉกรรจ์

สระแก้ว- ยิ่งใหญ่อลังการ ” พิธีเปิด โชว์รูมบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด สาขาเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ประธานในพิธี โดยมีนาย ฐานิสร์ เทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว / อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ / ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / ท่านด๊อกเตอร์อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร / บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน นายอำเภออรัญประเทศและนายอำเภอเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

 

นายสุรพล ตังคะประเสริฐ ในนามของประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด และคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทฯ / ขอขอบคุณ / ท่านพลโทธรรมนูญ วิถี / แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นอย่างสูง / ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโชว์รูม / บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด สาขาเขาฉกรรจ์ ในวันนี้ ตามที่ บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด ได้ก่อสร้าง โชว์รูมศูนย์บริการฮอนด้าที่สาขาเขาฉกรรจ์แห่งนี้ / เพื่อจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และให้การบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุง / เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อะไหล่แท้ฮอนด้า /ให้กับประชาชนชาวอำเภอเขาฉกรรจ์ / และบริเวณใกล้เคียง / โดยดำเนินการสร้างเสร็จ / พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554 ) จำกัด จึงกำหนดจัดงาน GRAND OPENING (แกรนด์ โอเพ่นนิ่ง) โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมรณรงค์ / สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย 100% / ในพื้นที่ อำเภอเขาฉกรรจ์ / และมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน / ตำรวจ / ประชาชนทั่วไป จำนวน 500 ใบ 2. กิจกรรมมอบ / เครื่องทำน้ำร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น / ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้บริการประชาชน จำนวน 13 หน่วยงาน / ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ 3. กิจกรรมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น / ก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน / และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ทั้งนี้ / เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ชาวอำเภอเขาฉกรรจ์ / และบริเวณใกล้เคียง / มีความปลอดภัยและมีความสะดวกยิ่งขึ้น

พลโทธรรมนูญ วิถี / แม่ทัพภาคที่ 1 / ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี / และเปิดโชว์รูมบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว 2554 จำกัด / สาขาเขาฉกรรจ์ในวันนี้ตามที่ท่านสุรพล ตังคะประเสริฐ ประธานกรรมการผู้จัดการ / บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว 2554 จำกัด กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง / ที่ท่านด๊อกเตอร์ อารักษ์ พรประภา /รองประธานกรรมการบริหาร / บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด / เปิดโชว์รูมบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว จำกัด ( 2554 ) สาขาเขาฉกรรจ์ ในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด มีความเจริญรุ่งเรือง และเติบโต จนได้ก่อตั้งโชว์รูมสาขาเขาฉกรรจ์แห่งนี้เพิ่มขึ้นมา สำหรับกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในวันนี้ / และได้มาร่วมกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย 100% ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ โดยพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนนั้น เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งกิจกรรมการมอบเครื่องทำน้ำร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน / ที่มาใช้บริการในระหว่างการติดต่อราชการในโอกาสนี้ / ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย / และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ / ขออัญเชิญพระบารมี / แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาล / ให้ท่านสุรพล ตังคะประเสริฐ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด / และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ วัฒนารุ่งเรืองมีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ / และกิจการตลอดไป้

นายยุทธนา พึ่งน้อย /ผู้สื่อข่าวสระแก้ว