ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพุทธศาสนา

สมุทรปราการ-ชาวบางพลีปลื้ม ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา วาระที่ 2 ส่วนพระอุระ ในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิราธิบดี(พีร์ สุชาโต)

ชาวบางพลีปลื้ม ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา วาระที่ 2 ส่วนพระอุระ ในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิราธิบดี(พีร์ สุชาโต) เป็นองค์ประธานในพิธี
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ คณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางนำโดย พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา วาระที่ 2 ส่วนพระอุระ (ส่วนอก) โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิราธิบดี(พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี และมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ดร.บิณฑ์ – นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์และได้ร่วมถวายเงินสมทบในพิธีเททองหล่อพระ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

สำหรับในพิธีเริ่มต้นโดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นประธานจุดเทียนธูป ในพิธีบูชาฤกษ์ บวงสรวงสังเวยเทวดา(พิธีพราหมณ์) เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาส่วนพระอุระ (ส่วนอก) ในวาระที่ 2 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยพระพุทธเมตตา เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดองค์ สูง 9 เมตร 90 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 8 ศอก 9 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 10 ตัน เพื่อนำไปประดิษฐานในองค์พระมหาเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชน์วัดบางพลีใหญ่กลาง ครบ 200 ปี
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ /ปัณรักษ์ สีหาวัตร