ข่าวทั่วไป

สัตหีบ เปิดโครงการ ให้รู้เท่าทันและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในทุกวิกฤติ

สัตหีบ เปิดโครงการ ให้รู้เท่าทันและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในทุกวิกฤติ
นาย​อนุชา​ อิน​ท​ศร​ นา​ยอ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ ​เป็น​ประธาน ​เปิด​โครงการ​ส่งเสริม​คุณ ธรรม​ จริยธรรม​ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบ คุมอารมณ์ของตัวเอง และการแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา ทำให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 

โดยมี นักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัตหีบ กว่า 80 คน เข้ารับการอบรมณ์
ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.63 ที่ผ่านมา
ภาพ/ข่าว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645