ข่าวทั่วไป

คุณหญิงกัลยา เยือนสถานศึกษาติดตามรับฟังปัญหา พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

คุณหญิงกัลยา เยือนสถานศึกษาติดตามรับฟังปัญหา พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 24 สค.63 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทาง มายัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 63 ณ จังหวัดระยอง โดยมีนาง อรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ได้เดินเยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะ หรือ SMART FARM โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การปลูกพืชตระกูลแตงบริเวณแปลงปลูกพืชแผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยระบบ IOT ในการควบคุมน้ำด้วยระบบเซ็นเซอร์สามารถติดตามการทำงานด้วยระบบ Smart Phone เพื่อดูการทำงานของระบบให้น้ำ ร่วมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านช่างอุตสาหกรรม นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร อันจะเป็นแนวทางเพื่อยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะSmart Farmที่ยั่งยืนในสถานศึกษาต่อไป

 


พร้อมกับได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์และสถานทูตฟินแลนด์ โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ พร้อมด้วย Mrs.Sutu Suikkari-klevenเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถาบันศึกษา ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์สาธารณรัฐฟินแลนด์กับประเทศไทยครบรอบ 65 ปี

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก