ข่าวทั่วไป

หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จับกุม เรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมายกลางทะเล

หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จับกุม เรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมายกลางทะเล
เมื่อ 24 ส.ค. 63 ตามที่หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้ส่ง เรือ ต.273 ออกลาดตระเวนตามแผน ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอ่าวไทยตอนบน


และเมื่อ เวลา 15.30 น. ได้ตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมันต้องสงสัย จำนวน 2 ลำ กลางทะเล อ.แกลง จ.ระยอง จึงได้เข้าตรวจสอบ พบนำ้มันผิดกฎหมาย พร้อมด้วยลูกเรือ จำนวน 9 คน (สัญชาติไทย 5 สัญชาติกัมพูชา 3 คน สัญชาติเมียนมาร์ 1 ) จึงขอสนับสนุน เรือ ต.235 สนธิกำลังเพื่อควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฎหมายทั้ง 2 ลำ พร้อมลูกเรือทั้งหมด มาที่ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนั้น เป็นภารกิจสำคัญ ที่ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เน้นย้ำอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ที่ออกลาดตระเวนตามแผน จะต้องเข้มงวด ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความพร้อมต่อภารกิจตลอด 24 ชม.
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ด012 ชลบุรี 0909535645