ข่าวทั่วไป

น้ำท่วมขังเน่าเหม็นกลางหมู่บ้านร้องเมืองลำปาง จนท เร่งแก้ไขสูบน้ำเน่ากลาง ชุมชมบ้านร้องเมืองลำปาง หลังชาวบ้านร้องเรียน

น้ำท่วมขังเน่าเหม็นกลางหมู่บ้านร้องเมืองลำปาง
จนท เร่งแก้ไขสูบน้ำเน่ากลาง ชุมชมบ้านร้องเมืองลำปาง หลังชาวบ้านร้องเรียน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายกไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จ. ลำปาง สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายนายรัชพงษ์ วิงวอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่บ้านร้อง ต.ชมพู ที่ท่วมขังหลายวันและเกิดเหน่าเหม็น มายาวนาน หลายวัน

 


ทางเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำระบายออกอย่างเร่งด่วน และพบว่า สาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำหลากจากหลายพื้นที่อยู่รอบ ๆ เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมวลน้ำจากนอกเขตเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอกมีมาก ความสามารถในการระบายน้ำลงคลอง ประกอบกับสภาพคู คลอง ที่มีขนาดแคบ ตื้นเขิน มีการถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็น จํานวนมาก ท่อระบายน้ำเดิม ได้มีการก่อสร้างมานาน มีขนาดเล็ก
เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียงแค่ 1 -2 ชั่วโมง ก็ทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกซึ่งหากพบเห็นขยะอุดตัน สามารถโทรแจ้ง ได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนประสบเหตุ สามารถแจ้งไปได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทรศัพท์ 0 5421 9199 ตลอด 24 ชั่วโมง

กานดาวดี เทพสุธรรม/ลำปาง