ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

กรุงเทพ-สน.บางมด จัดโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา “เก็บผลผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ”

สน.บางมด จัดโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา “เก็บผลผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ”

สน.บางมด จัดโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา “เก็บผลผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ” ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 15 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ พรมมีเดช ผกก.สอบสวน (กลุ่มงานสอบสวน) บก.น.8 รทท.ฯ ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด และคุณสุพนธ์ วรรณรัตน์ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตจอมทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด ,เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ,ชุด ตชส.สน.บางมด และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกันดำเนินโครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เก็บผลผลิตเมล็ดพันธ์พืชพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ” เก็บผลผลิต พันธ์ถั่วฝักยาวลายเสือ พันธ์จักรพันธ์ ,ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธ์จักรพันธ์ ,แตงกวาพันธ์จักรพันธ์ ,กระเจี๊ยบเขียวจักรพันธ์เพ็ญศิริ ,บวบหอมพันธ์จักรพันธ์ ,มะเขือเปาะพวงหยกจักพันธ์ ,มะเขือยาว

ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยนำร่องแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด แล้วจึงขยายผลสู่ราษฎรที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามลำดับ

ดำเนินการส่งมอบคืนให้เขตจอมทอง ดำเนินการต่อไป และให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ ชั้นผู้น้อย สน.บางมด ได้นำไปปลูกรับประทานในครัวเรือน ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้”ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”หลัง สน.บางมด ถ.พระราม 2 ซ.ที่ 40 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด…