ข่าวทั่วไป

จันทบุรี – ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด หลังเว้นระยะตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด หลังเว้นระยะตามมาตรการป้องกันโควิด – 19
วันนี้ ( 27 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ พร้อมเตรียมจัดทำแผน โครงการในห้วงเดือนต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์ ระบบซูม เพื่อป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing

โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางอนุชสา ( อะ – นุ – ชะ – สา ) จันทสิทธิ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อ.นายายอาม / นายปรมะ ลิ้มศิริสัมพันธ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดิน อ.นายายอาม และ นางสาวศรีสุดา พรมพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรี คือ ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคจิต ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก