ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพระสงฆ์พุทธศาสนา

ชลบุรี-อธิบดีอัยการ ภาค 2 นำ 5 สำนักงานอัยการ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน

อธิบดีอัยการ ภาค 2 นำ 5 สำนักงานอัยการ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน
เมิ่อวันที่ 23 มิ.ย.65 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค 2 นำ 5 สำนักงานอัยการในจังหวัดชลบุรี จัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เคยปฏิบัติราชการที่สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี รวมถึงเพื่อเป็นหลักเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา โดยทั้ง 5 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 2 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี โดยมี พระครูปลัดสมศักดิ์ ตาณรโต เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน เป็นประธานประสงฆ์

มีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก อาทิ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยมนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 นำโดย นายรุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ประธานมูลนิธิ พล.ร.ท.จำรัส-สุพัตรา เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก