ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จังหวัดลพบุรี 250665 ศูนย์สงครามพิเศษ จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน เติมความสุขให้คนไทย

จังหวัดลพบุรี 250665 ศูนย์สงครามพิเศษ จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน เติมความสุขให้คนไทย
ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี จัดวงดนตรี จากหมวดดุริยางค์ กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ (วงดนตรีฉัตรฟ้า) ในนาม “วงดนตรีกองทัพบก เพื่อประชาชน” จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ณ สวนสาธารณะ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี ตามนโยบายของ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเติมความสุขให้คนไทย ในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มผ่อนคลายลง
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ภายในสวนสาธารณะ สนามกีฬาพระราเมศวร ได้ผ่อนคลาย สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยใช้ยุทโธปกรณ์ เครื่องดนตรี ของทหาร เป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งความสุขให้กำลังใจ และสร้างความรักสามัคคี โดยมี พล.ท. ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ และ พ.ท.หญิง สุขุมาภรณ์ คัมภีระ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศูนย์สงครามพิเศษ เดินทางมาให้กำลังใจ และพบปะกับประชาชนที่มารับฟังการแสดงดนตรี ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้วงดนตรี จากหมวดดุริยางค์ กองบริการศูนย์สงครามพิเศษ(วงดนตรีฉัตรฟ้า) ได้พิจารณาเพลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรูปแบบการบรรเลง และคัดสรรบทเพลงที่มีความหมาย ทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติ บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน บทเพลงสร้างความรักสามัคคี ดนตรีในสวน เพลงไทยสากล และยังเปิดโอกาสให้กับประชาชน ได้ร่วมแสดงออก และขับร้องเพลงกับวงดนตรี กองทัพบก ซึ่งบรรยากาศ เป็นกันเอง เรียบง่าย สนุกสนาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชน เด็ก และเยาวชนที่มาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090