ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพุทธศาสนา

กาญจนบุรี – พิธีมอบอาคารผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ”ให้กับ รพ.ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี พิธีมอบอาคารผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ”ให้กับ รพ.ทองผาภูมิ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ที่รพ.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพิธีรับมอบอาคารผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ” โดยมีนายวิสิษฐ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แพทย์หญิงนวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ จนท.รพ.ทองผาภูมิ ร่วมพิธีรับมอบอาคารผลิตน้ำประปา โรงพยาบาลทองผาภูมิเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525

ได้รับการขยายศักยภาพบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นแม่ข่ายการรับส่งต่อจาก รพ.สังขละบุรี รพ.สมเด็จพระปิยะ มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 800 คนต่อวัน มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบประปาโรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่สูบน้ำจากแม่น้ำแควน้อย ซึ่งเป็นระบบที่เปิดใช้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จากการขยายบริการ พบว่าปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนของจำนวนผู้รับบริการและจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้บางช่วงเวลาปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการให้บริการ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ มีแนวคิดจัดทำระบบน้ำให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ของ รพ.ทองผาภูมิ ก่อสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด กำลังการผลิต 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยอาคารถังน้ำใส โรงกรองน้ำ หอถังสูง งบประมาณทั้งสิ้น 10,138,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564จนแล้วเสร็จ จึงทำพิธีมอบอาคารผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ”ให้กับ รพ.ทองผาภูมิ เพื่อนำอาคารนี้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิและอ.ใกล้เคียงต่อไป
เกษร เสมจันทร์ รายงาน