ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเศรษฐกิจแถลงข่าว

ลพบุรี 050765 แถลงข่าวประเพณีแข่งเรือยาวประกวดสาวงามและของดีบ้านหมี่

ลพบุรี 050765 แถลงข่าวประเพณีแข่งเรือยาวประกวดสาวงามและของดีบ้านหมี่
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอบ้านหมี่ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และนางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือยาวซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

 

และวิถีประเพณีท้องถิ่นอันดีงานให้คงอยู่คู่ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย การประกวดสาวงามบ้านหมี่ การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงทอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์, ทุกวันจะมีการออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสินค้าOTOPของดีบ้านหมี่ และร้านค้าเกษตรกรอำเภอบ้านหมี่มาจำหน่ายด้วย
ไฮไลท์ของงานคือทางชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง 21 ตำบล ของอำเภอบ้านหมี่ จะมีการคัดสาวงามในแต่ละหมู่บ้านเข้าประกวดสาวงามบ้านหมี่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และมีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพายคู่พิเศษ ระหว่างแม่เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ กับเรือดัง อินทณัฐ วัดไร่ขิงใน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประกวดสาวงามบ้านหมี่ และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565 ในวันดังกล่าว
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090