ข่าวทั่วไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แจกเมล็ดพันธุ์พืช หญ้าเลี้ยงสัตว์ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แจกเมล็ดพันธุ์พืช หญ้าเลี้ยงสัตว์ เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 63 ที่วัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมอบข้าวประทุมธานี1จำนวน 200 ถุง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกประทุมธานี 1 จำนวน 100 กิโลกรัม มอบอาหารสัตว์ วิตามิน ยาปฎิชีวนะ จำนวน 100 ชุด ให้กับเกษตรกร ตำบลจริม 50 ครัวเรือน และตำบลน้ำหมัน 150 ครัวเรือน
สำหรับเหตุการณ์น้ำป่าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อำเภอท่าปลา นั้น ได้รับความเสียหาย 6 ตำบล 70 หมู่บ้าน ประชาชนกว่า 44,000 คน ได้รับผลกระทบ รวม 1,077 ครัวเรือน

 

แต่เนื่องจากมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจึงไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ส่วนประชาชนในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ จึงได้รับผลกระทบด้านอาหารสัตว์ (หญ้า) ไม่เพียงพอ ปศุสัตว์ เขต 6 (พิษณุโลก) จึงได้นำหญ้าแห้งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยหญ้าอัดแห้ง 1ก้อน สามารถให้เป็นอาหารสัตว์ จำนวน 3 ตัวต่อวัน ส่วนการเยียวยา ด้านการประมง , พืชสวน พืชไร่และนาข้าว ซึ่งทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลให้การเยียวยาตามข้อกำหนดของทางราชการต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน