ข่าวพาดหัวจิตอาสาองค์กรงานสาธารณกุศล

ปภ.สุราษฎร์ เปิดประชุม วางแผนการฝึกค้นหาและกู้ภัย เพื่อทดสอบความสามารถของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ มูลนิธิ สมาคม ฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม วางแผนการฝึกค้นหาและกู้ภัย เพื่อทดสอบ/ประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ร่วมกับ​เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิ/สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตาปี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

อ้น สุราษฎร์ธานี / หัวหน้าข่าวเฉพาะกิจ ทั่วไทยนิวส์ ภาคใต้ รายงาน