ข่าวทั่วไป

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือมอบเงินให้กับโรงพยาบาลท่าปลา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือมอบเงินให้กับโรงพยาบาลท่าปลา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 นายแพทย์เสรี นพรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา รับมอบเงิน 30,000 บาทโดยนายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวแทนนำเงินรายได้จากการจัดประกวดขวัญใจแรลลี่สิงหาพาแม่เที่ยว 7-9 สิงหาคม 2563


โดยโครงการดังกล่าวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก เขื่อนสิริกิติ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ แบบบูรณาการ ภายใต้ชื่อโครงการ แรลลี่ สิงหาพาแม่เที่ยวซึ่งได้ ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม(3 วัน 2 คืน)ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวแบบครอบครัว โดยมีนักท่องเที่ยว จากทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 53 คัน 207 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการ นำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนกินอาหารถิ่น และยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และที่สำคัญ ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 รอบที่ 2 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอันได้แก่อำเภอ พิชัย อำเภอตรอน อำเภอ ลับแลอำเภอเมืองอำเภอทองแสนขันอำเภอน้ำปาดและอำเภอท่าปลา
และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโครงการก็คือการจัดประกวดขวัญใจแรลลี่สิงหาพาแม่เที่ยวโดยให้คะแนนจากการบริจาคซื้อสมุด,ปากกา,ดินสอเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยต้า
และเงินบริจาคที่ได้จากการขายปากกาดินสอจำนวน 30,000 บาทได้นำมามอบให้กับโรงพยาบาลท่าปลาเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนพอสมควรจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มีความสุขจากการท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างสนุกสนานได้สนับสนุนซื้อสินค้าชุมชนแล้วยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญและมอบเงินนี้ให้กับโรงพยาบาลท่าปลาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
และหวังว่าคงจะได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกในอนาคตต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน