ข่าวทั่วไป

ประจวบ ฯ SVL Group ร่วมประสานเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์หนุนเสริมรายได้และศักยภาพชุมชนบางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19 ผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563”

ประจวบ ฯ SVL Group ร่วมประสานเครือข่ายชุมชน
เรียนรู้โลกออนไลน์หนุนเสริมรายได้และศักยภาพชุมชนบางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19
ผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปี 2563”
สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


งานนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวเปิดโครงการอบรม “Workshop หลักสูตรนักขายออนไลน์มือโปร เพื่อเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME และเรียนรู้เรื่องการยิงโฆษณา ในธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ“ เพื่อให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างมั่นคง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️ ตั้งแต่ 24-26 สิงหาคม…ชุมชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 180 คน ตลอด 3 วัน ณ โรงแรมเดอะวิน โฮเทล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนจาก SVL Group ร่วมประสานงานเครือข่ายชุมชน ในการร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงพี่น้องชาวบางสะพาน


ที่ผ่านมา SVL Group ได้ร่วมให้กำลังใจพนักงาน และเคียงข้างชุมชนบางสะพานมาโดยตลอด ยิ่งในยามวิกฤตของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องเจอ ก่อนหน้านี้ ได้เปิดช่อง live สด ชวนชุมชนขายสินค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ “เช็คอินบางสะพาน Live” เพื่อเป็นการหนุนเสริม ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ นำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งอาหารทะเลแห้ง ของดีบางสะพาน ฯลฯ และได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากพนักงาน SVL Group และออเดอร์จากการไลฟ์สด ทั้งหมด เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน-นวัตวิถี รวมถึงเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ไปถึง OTOP ต่อไป
SVL Group ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อทุกส่วนร่วมมือกันสร้างประโยชน์จุดประกายให้ชุมชนได้พบโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และสู้วิกฤตโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444 รายงาน