ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

ลพบุรี 070865 จังหวัดลพบุรีเตรียมความพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ผู้ว่าฯลพบุรีลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี บริเวณสามแยกนิคมสร้างตนเอง


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี (บริเวณสามแยกนิคมสร้างตนเอง หรือ Cluster ที่ 3) โดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดลอก กำจัดวัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองห้วยขมิ้น ระยะทาง 1- 2 กิโลเมตร โดยสำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูมกำลังเร่งดำเนินการ มีผลงานความก้าวหน้า 70% เพื่อรองรับน้ำหลากที่ผันมาจากฝายห้วยหินลาด ซึ่งเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ


โดยฝายดังกล่าวจะช่วยตัดยอดน้ำหลากที่ไหลมาจากคลองห้วยบงไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมถนนพหลโยธินบริเวณสามแยกนิคมสร้างตนเอง (อัตรา 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตร) และผันน้ำดังกล่าวให้ไหลลงสู่คลองห้วยขมิ้น และอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก เพื่อนำน้ำหลากมาพักไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กในลักษณะของแก้มลิงตามแนวทางการบริหารจัดการ “หาที่ให้น้ำอยู่ หาทางให้น้ำไป” รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กสำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนระบบระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างขณะนี้สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลป่าตาล ได้ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำหลากที่จะไหลมาจากพื้นที่ตอนบนไว้แล้ว
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090