ข่าวทั่วไป

ด่านสิงขรเข้ม3ชั้นกันต่างด้าวเข้าไทยหลังพบโควิด 19 ระบาดหนักในเมียนมา

ด่านสิงขรเข้ม3ชั้นกันต่างด้าวเข้าไทยหลังพบโควิด 19 ระบาดหนักในเมียนมา

เมื่อวันที่29สิงหาม2563นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯได้กำชับนายอำเภอให้เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ช่องทางผ่านแดนช่องทางธรรมชาติ ให้ระมัดระวัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 จำนวน 580 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก จนทำให้มีการล็อกดาวน์เมืองซิตตเวอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 


จ่าเอกเเก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำกำลัง อส.ร่วมกับ ตำรวจภูธรคลองวาฬ อ เมืองฯ ตชด.146 ทหาร ฉก.จงอางศึกบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน ซึ่งหากพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ กล่าว

พ.ต.ต.สันติ อ่อนน้อมสว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมเข้มการเดินทางเข้าออกผ่านจุดตรวจและพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรฯ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดภายหลังอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดได้อนุญาตให้นำเข้าส่งออกสินค้าแห้ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 18.30 น.ของทุกวันเท่านั้นและยังคงต้องห้ามสำหรับบุคคลเข้าออกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทย
ซึ่งขณะนี้ได้งดไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องผ่านเข้าออกจุดตรวจมีเพียงรถขนส่งสิ้นค้าแห้งตามประกาศจังหวัด
ร.ต.อ.ธนวัตน์ สีดา สวป. สภ.คลองวาฬ ขณะนี้ได้เเจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ออกตรวจเข้มบริเวรตลาดนัดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเพื่อคุมเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดทุก30นาทีเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายของแรงงานต่างด้าว ธนวัตน์ กล่าว
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผย ภายหลังเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแก่ท้องถิ่นที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในรัฐยะไข่ ทำให้ด่านชายแดนไทยต้องเข้มงวดตรวจสอบการเข้าออกกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรัฐยะไข่และเมืองอื่น มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาแนวทางการทำการค้า การท่องเทียวระหว่างประเทศในรูปแบบ new normal เพื่อจำกัดการเข้าออกที่ด่านพรมแดนให้มากขึ้น รวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเมียนมา ควรตรวจสอบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการเข้ามาค้าแรงงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศ
พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  099 3396 4 4 4