ข่าวพาดหัวจิตอาสา

Canon จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5

แคนนอน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ คลองชุมชนท้องคุ้ง หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการแคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5 โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปราสาททอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

นางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย กล่าวว่า แคนนอนดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของพนักงานกับชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ผักตบชวา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหา ลำคลองตื้นเขิน แหล่งน้ำเน่าสีย และระบบนิเวศถูกทำลาย จากปัญหานี้ บริษัทฯได้มีการดำเนินการ ในการจัดการผักตบชวาร่วมกับท้องถิ่น และ การจัดทำ MOU พัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลปราสาททองในการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ และ ก๊าซชีวภาพให้กับชุมชน

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงจัดโครงการ “ แคนนอน อนุรักษ์น้ำ และการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา อย่างยั่งยืน ปีที่ 5” โดยเราจะร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาในคลอง และนำผักตบชวาไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี ให้ชุมชนหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอำเภอบางปะอิน เทศบาลตำบลปราสาททอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ และ พนักงานแคนนอนจิตอาสา ประมาณ 70 คน

ภาพ-ข่าว ยุพิน ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา