ข่าวทั่วไป

ชาวบ้านร้องสื่อเดือดร้อนทนมากกว่า 20 กว่าปี น้ำเน่า ลงคลอง ได้รับผลกระทบวิถีชีวิตอย่างมาก

ชาวบ้านร้องสื่อเดือดร้อนทนมากกว่า 20 กว่าปี น้ำเน่า ลงคลอง ได้รับผลกระทบวิถีชีวิตอย่างมาก

จากการที่ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จนถึงชุมชนบ่อหว้า เชื่อมต่อ 6 ชุมชน ที่อาศัยอยู่ริมคลองสำโรงที่ไหลมาจากตำบลเกาะแต้ว ผ่านตำบลเขารูปช้าง โดยเมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครสงขลาจะแยกเป็น 2 สาย สายแรกไหลไปทางด้านทิศตะวันออก ออกสู่ ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย สายที่สองไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบสงขลา รวมระยะทางของคลองสําโรงประมาณ 14 กิโลเมตร โดยคลองสําโรงส่วนที่กั้นระหว่างเทศบาลนครสงขลากับเทศบาลตําบลเขารูปช้างมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีชาวบ้านอาศัยอยู่มายาวนานมากกว่า 20 กว่าปี 6 ชุมชน ประมาณ 400 หลังคาเรือน ประชาชนกว่า 2,000 คน

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ทั้ง 6 ชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดริมคลองสำโรงพบว่า มีทั้งขยะจากครัวเรือน ที่ลอยอยู่ในน้ำ อีกทั้งพบว่าสีของน้ำดำคล้ำ กลิ่นเหม็นที่อบอวนส่งผลให้มีอาการเวียนหัว
นางพร อายุ 69 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมมานานกว่า 50 ปี เล่าว่า เมื่อก่อนน้ำใสมาก ปัจจุบันได้รับผลกระทบน้ำในคลองเน่า ส่งกลิ่นเหม็นขอวอนหน่วยงานมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ซึ่งในช่วงเวลากลางคืนกลิ่นจะเหม็นมากกว่ากลางวัน และทำให้มีอาการ แสบจมูก เวียนหัว บางวันอาเจียน ทนกลิ่นเหม็นน้ำเน่าในคลอง แต่ต้องทนเพราะไม่สามารถไปหาที่อยู่ใหม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพ ประมง เพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัว นางพร ยังกล่าวอีกว่า เมื่อก่อนน้ำใสมาก สัตว์น้ำเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปู ปลาปักเป้า ที่ผ่านมาเด็กๆสามารถลงเล่นน้ำได้ แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก หลังจากมีการขยายชุมชน และมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เข้ามาในพื้นที่ ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวคลองสำโรง ที่ประกอบอาชีพทำประมงที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำสายนี้เดือดร้อนจากกลิ่นเน่าเสียอย่างมาก

 


น.ส.วรรณดี พุทธทอง อายุ 43 ปี ได้รับผลกระทบมากที่ได้รับกลิ่นเหม็นมาก เรือผ่านสัญจรเมื่อไรได้รับกลิ่นเหม็นมาก บางวันเวียนหัว แสบจมูก ที่บ้านมีทั้งคนชราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
นางพิน เรืองเพชร อายุ 59 ปี เล่าต่อว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสียมาก ถ้าเรือประมงชายฝั่ง (เรือหางยาว) ผ่านมาจะได้รับกลิ่นน้ำเน่าเสีย บางวันแสบจมูก แถมมีเด็กยังมีตุ่มคันขึ้นตามร่างกาย เกิดอาการภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนังได้เคยมีเด็กในหมู่บ้าน มีหน่วยงานมาให้อีเอ็มบอลโยนลงคลองแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองทนกลิ่นน้ำที่เน่าเหม็นมาก ไม่ไหวจึงร้องสื่อขอวอนภาครัฐแก้ไขอย่างจริงจัง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807