ข่าวทั่วไป

สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด ประชุมประจําเดือนสมาชิกทุกเขตในเครือข่ายกว่า400คน

 

 

จ.ตราด/สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถาน ตราด ประชุมประจําเดือนสมาชิกทุกเขตในเครือข่ายสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดกว่า 400 คน เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จ.ตราด โดยมี นายนายกิตติ โกสินสกุล นายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทุกเขตเข้าร่วมประชุมชี้แจง โดยมีนายพิสิษฐ์ เจริญสุข รองนายกสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ทางรองนายกสมาคมได้ชี้แจงเรื่องการต่อบัตรอาสาใหม่และเก่า โดยทางสมาคมจะมีการต่อบัตรและทําบัตรใหม่จะเริ่มในเดือนหน้าจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมเก็บเงินค่าต่อบัตรใหม่และเก่าโดยอาสาที่มาสมัครใหม่จะต้องเสียค่าสมัครจํานวนคนละ 150 บาท ส่วนคนเก่าต่อบัตรคนละ 100 บาท ส่วนที่เหลือการต่อบัตรเงินทั้งหมดจะนําไปช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยต่อไป

 

จากนั้นนายกสมาคมได้พูดคุยในเรื่องการปฎิบัติหน้าที่การทํางานก็มีการกระทบกระแทกกันก็มีบ้างที่ผ่านมาขอให้ทําตามหน้าที่ต่อไป พร้อมยังกล่าวต่อไปว่าการประชุมในวันนี้เป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน เพื่อให้สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้ขับเคลื่อนเป็นไปตามตามกฎระเบียบของสมาคมให้มากขึ้นและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเพื่อความโปร่งใสพร้อมทั้งเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติหน้าที่งานในการช่วยเหลือประชาชน เพิ่มองค์ความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว :วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด