ข่าวทั่วไป

กรมป่าไม้ ชูโครงการแสนกล้าดี We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน โมเดลฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างอาชีพรายได้แก่ชาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กรมป่าไม้ ชูโครงการแสนกล้าดี We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน โมเดลฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างอาชีพรายได้แก่ชาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อช่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน “แสนกล้าดี We Grow…ปลูกเพื่อความยั่งยืน” พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม ผอ.มูลนิธิพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อุปนายกสมาคมธุรกิจค้าไม้ ผู้นำส่วนราชการ ชุมชน และนักเรียน รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การขับเคลื่อนของคณะแม่แจ่มโมเดลพลัส และโครงการ “แสนกล้าดี We Grow” นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในมิติด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันช่วยปกป้องและอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า ประกอบกับจะสร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม สร้างความสมดุลให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยืน ด้วยการบูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชน อย่างเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “โครงการแสนกล้าดี We Grow” เป็นความร่วมมือของคณะแม่แจ่มโมเดลพลัส ที่ร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม มากว่า 3 ปี โดยตลอดมาได้พัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับเกษตรกร ปลูกไผ่เป็นพืชทางเลือกจำนวน 1,023 ไร่ เกษตรกร 582 ราย ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่แล้วจำนวน 19 กลุ่ม จัดตั้ง “โรงงานสร้างป่า” เพื่อแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ก่อสร้าง “ร้านแจ่มจริง chaemJing” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไผ่และสินค้าชุมชน โดยในปี 2563 นี้ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม มีการปลูกไผ่ภายใต้โครงการ จำนวน 16,000 ต้น จำนวน 153 ราย

 

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง-วัง-ยม-น่าน ในปี 2563 นี้ มีเป้าหมาย 100,000 ต้น ดำเนินการปลูกแล้ว 92,000 ต้น และจะทะยอยปลูกตามเป้าหมายต่อไป

ฟงหวิน. ศักดิ์อัศวิน..เชียงใหม่ รายงาน