ข่าวทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบถุงยังชีพราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบถุงยังชีพราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 สิงหาคม 63 นายพีระศํกดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และนายชลิต แก้วจินดา สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ 10 บ้านนาน้อย ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 120 ชุด และที่ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จำนวน 280 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 500 ราย

โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับและสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งปัจจุบันน้ำได้ลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ชึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด เนื่องได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในปี 2538 และ 2549 ที่เคยเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่มาแล้ว และครั้งนี้ได้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ทำให้มีการเตรียมการอพยพและรับสถานการณ์ได้ จากนี้ทางราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจและเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและการปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน