ข่าวทั่วไป

ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่

ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่
วันนี้ ( 31 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการประกอบและติดตั้งสะพานถอดประกอบได้ Bailey Bridge รวมทั้งทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลบุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.17 ทหาร ตำรวจ อส.เจ้าหน้าที่ป้องกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ารับการอบรมรวม 50 นาย เป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ จะได้บูรณาการความร่วมมือในการลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร

 

ทั้งนี้ในส่วนของภาคการปฏิบัติจะมีการฝึกทบทวนการประกอบและติดตั้งสะพานถอดประกอบได้ Bailey Bridge ที่ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก / การใช้เครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว / การใช้เครื่องสูบน้ำบรรเทาอุทกภัยขนาดใหญ่ รวมถึง การประสานงาน เรือยนต์กู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ มีระยะเวลาในการอบรมฟื้นฟู 3 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก