ข่าวทั่วไป

กาญจน์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ฯ76​จังหวัด​ ประจำปี 2563

กาญจน์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์ฯ76​จังหวัด​ ประจำปี 2563
วันนี้ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น นายจีระเกียรติ ภูมิ สวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายแสวง เอี่ยมองค์​ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางกินไน้ สิริพฤกษา ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อำเภอบ่อพลอย และแม่ดีเด่นแห่งชาติ นายอำเภอบ่อพลอย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธาน จุดเทียน พร้อม เปิดกรวยแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจาปนั้น​ นายแสวง​ เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563ให้ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า​ ด้วยวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสดาจารย์ประภาศน์​ อวยชัย​ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ในขณะนั้น นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 2 ล้านบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงิน จำนวน ดังกล่าวคืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต สภาสังคมสงเคราะห์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราช เสาวนีย์มาดำเนิน ก้านตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันตลอดเวลา 22 ปี พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 15 ล้านบาทสนับสนุนโครงการ และทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ เยี่ยมเยียนโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยางได้พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้โครงการตลอดมาเช่นกันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้

และเนื่องในปี 2563 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์ ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสาวนีย์ มาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลได้ขอความร่วมมือจังหวัดรวมทั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และในวันนี้​ สภาสังคมสงเคราะห์ฯส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน​ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้น​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคม 2563 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนสิงหาคม 2563 ขึ้น ณ​ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทราบ
จากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับเป็นประธานมอบถุงพระราชทานและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2563 อีกด้วย

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าว จังหวัดกาญจนบุรี รายงาน