ข่าวทั่วไป

จันทบุรีร่วมมือภาคเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลง ประมงสีขาว ปลอดยาเสพติดสนองนโยบายชาติสร้างความเชื่อมั่นผลักดันเศรษฐกิจด้านการประมง

จ.จันทบุรีร่วมมือภาคเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลง ประมงสีขาว ปลอดยาเสพติดสนองนโยบายชาติสร้างความเชื่อมั่นผลักดันเศรษฐกิจด้านการประมง

วันนี้ ( 1 ก.ย.65 ) ที่ห้องประชุม 7 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี นายนิวเศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการเรือประมงสีขาวที่เป็นความร่วมมือของ 9 หน่วยงาน องค์กร

ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี/นายกสมาคมประมงแหลมสิงห์/ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศร.ชล.จังหวัดจันทบุรี/สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ/สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2/ประมงจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลแหลมสิงห์ เพื่อความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปราบปราม บำบัดแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดสนองนโยบายของรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นอันส่งผลถึงการผลักดันเศรษฐกิจประมงไทย โดยเนื้อหา MOU เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานประมง เนื้อหามี 8 หมวดซึ่งเป็นนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เบื้องต้นมีกลุ่มเรือประมงจากสมาคมประมงแหลมสิงห์ 78 ราย เรือประมาณ 85 ลำร่วมโครงการและจะได้ขยายผลต่อไปยังกลุ่มเรือประมงพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี

พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก