ข่าวทั่วไป

อบจ.พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาระบบท่อระบายน้ำภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

อบจ.พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาระบบท่อระบายน้ำภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชิตพล มั่นปาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้าดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำบริเวณโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ตามคำร้องขอของ นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบื้องต้นพบว่าระบบระบายน้ำของห้องน้ำภายในโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง มีสิ่งปฏิกูลอุดตันภายในท่อเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นบริเวณห้องน้ำ

ภายในตัวอาคารดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนักกีฬาที่มาขอใช้โรงยิมเนเซียมดังกล่าวจัดการแข่งขันกีฬาอยู่เป็นประจำ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลในระบบท่อระบายน้ำภายในห้องน้ำออกโดยด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและรองรับในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ อีกด้วย.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก